google-site-verification: googleba316515ac863f9b.html

TurnARound Services                     

Serving high risk industries. every hour, every day.          

Milieuzorg & Operationele Veiligheid;

      Welkom         Over ons          Referenties          Contact       


Brandpreventie; 

Naast ervaring zijn Tars medewerkers ook de ogen en oren die het project begeleiden. De interactie vergroot het aspect veiligheid “bewustzijn” bij projectmedewerkers. Door adequaat en bewust handelen wordt de operationele veiligheid optimaal gewaarborgd. 

Besloten ruimten;

Handhaving en toezicht van werken in technische, product of procesruimten is een uiterst verantwoordelijke taak. Alleen de combinatie van kennis, kunde, ervaring en training maken deze toezichthouders toegewijd en alert. Ook kunnen zij aanverwante functies en taken combineren, zoals heetwerk-wacht, gas analist, en als EHBO’er. 

Bodemwerken;

Grondverzetting in vervuilende gronden vereist toezichthouders op basis van de Wet Milieubeheer. De DLP-er houdt toezicht op de handhaving van de milieuwetgeving. (MB, OVW, WBB, & Arbo). De start en voortgang van elke projectdag wordt in het logboek vermeldt en conform CROW 132 procedure afgetekend.      

KAM Coördinator;

Gedegen kennis van wettelijke voorschriften van de laatste veranderingen op het gebied van de ISO normering. Doorlichten, inrichten, structureren en verbeteringen van bedrijfsprocessen. Werkplaats inspectie, afvalstromen, interviews, OVT, klacht/registratie en klanttevredenheid onderzoeken. Zowel in- als externe mogelijkheden.

Maritieme verlading op zee en kade;

Vaak zijn er gassen/agentia aan de inhoud van vrachtcontainers toegevoegd voor conserverende doeleinden, echter schadelijk bij inademing/additief effect. Gas metingen (Ex, Ox, Tox) kunnen worden ingezet waarbij analyse uitkomst biedt over het veiligstellen van controles en verlading.

Aanverwante functies;

Naast bovengenoemde functies zijn er ook mogelijkheden voor ondersteunende zoals; allocatie en coördinatie manschappen, voertuigen begeleiding van en naar Lay-down area, toezicht op toegewezen terreinen, installaties of technische ruimten, assistentie veiligheidskundige vergunningsbalie.                                                                      

                           Welkom          Over ons         Referenties         Contact